Μενού Κλείσιμο

ΕΝΤΥΠΑ

Οι ερευνητές που υποβάλλουν μια ερευνητική πρόταση για έγκριση από την ΕΗΔΕ καλούνται να συμπληρώσουν τα ακόλουθα έντυπα

ΕΝΤΥΠΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων προς ΕΗΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αίτηση και Ερωτηματολόγιο

Έγγραφη συναίνεση συμμετεχόντων