Μενού Κλείσιμο

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας διέπεται από συγκεριμένο νομοθετικό πλαίσιο που θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΦΕΚ σύστασης Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)